ספק משרד הביטחון

משרד הביטחון, הנחשב לאחד הגופים הגדולים והחזקים ביותר במדינה, מפעיל מדיניות של מתן ספק משרד הביטחון לצרכי העסקתם של חברות חיצוניות במגוון נרחב של תחומים ונושאים. בשורות הבאות ריכזנו עבורכם מידע כללי אודות הגדרת ספק משרד הביטחון.

ספק משרד הביטחון –רקע כללי

משרד הביטחון מתקשר באופן קבוע ושוטף עם מגוון נרחב של גופים מסחריים, יצרנים, נותני שירות, משווקים, יבואן וכדומה. באופן כללי משרד הביטחון מתקשר עם שלוש קבוצות ספקים על פי הפירוט הבא:

  • ספק משרד הביטחון מוכר- ספק מוכר הינו כל יצרן, יבואן, משווק, נותן שירות, יועץ וכדומה, אשר קיבל אישור מטעם משרד הביטחון לשמש כספק חיצוני לצרכי המשרד. שמו של הספק מופיע ברשימת הספקים של המשרד, והוא ראשי להגיש מועמדות לכל מכרז היוצא מטעם המשרד ונוגע לתחום עיסוקו.
  • ספק משרד הביטחון קבלן מוכר- סוג זה של ספק הינו קבלן לביצוע עבודות בנייה, אשר אושר והוסמך על הוועדה הבין משרדית ועל ידי משרד הביטחון, וכל זאת לצורך ביצוע עבודות בנייה עבור המשרד.
  • ספק משרד הביטחון מתכנן מוכר לתכנון ובניה- ספק זה הינו ספק המתמחה בשירותי תכנון, הנדסה וייעוץ לצרכי עבודות בנייה. ובדומה לספק קבלן מוכר, הוא מחויב להיות מאושר ומוסמך על ידי וועדה בין משרדית ועל ידי משרד הביטחון.
  • התקבלות נותני השירותים ובעלי המקצועי השונים לרשימת ספק משרד הביטחון מותנית בקיום תנאי סף כלליים ותנאי קבלה בהתאם לאופי תחום עיסוקו של הספק.

צרו קשר

מעוניינים בהובלת מכולות, שינוע חומרים מסוכנים, צריכים הובלת מטענים וסחורות מנמלי ים לכל חלקי הארץ

התקשרו אלינו לקבלת מידע נוסף עבור צרכי ההובלה והשינוע שלכם
שיחת חינם 1800-20-10-04
טלפון 074-701-10-80, טלפון נייד 052-524-1303

MOVE-IT בשירות משרד הביטחון

חברת MOVE-IT המוגדרת כחברת ספק משרד הביטחון, מעמידה לרשות מערכי הביטחון השונים מגוון נרחב של שירותי הובלה ושינוע. אנחנו ב-MOVE-IT פועלים בשיתוף פעולה מלא עם משרד הביטחון בכל הקשור לשירותי הובלה ושינוע בכל רחבי הארץ.

ברוב המקרים, שירותי ההובלה והשינוע המוענקים על ידינו למשרד הביטחון, הם שירותי תובלה של ציוד מכני הנדסי כבד, מבנים יבילים וכדומה. בחירתו של משרד הביטחון בחברת MOVE-IT בתור חברת ספק משרד הביטחון, מעידה יותר מהכול על רמת השירות,המקצועיות, הידע המקצועי והניסיון הרב תחומי העומד לרשותנו.